close
Tanie Zaakwaterowanie
  • Aktualności
  • person Radio Sudety 24
  • date_range 2022-06-22
  • whatshot 259

21 czerwca Rada Gminy Dobromierz jednogłośnie podjęła decyzję o przyznaniu wójtowi Jerzemu Ulbinowi absolutorium za 2021 rok. Głosowanie poprzedziła debata nad raportem o stanie gminy i uchwała w sprawie wotum zaufania dla wójta. Zgodnie z

  • Aktualności
  • person Radio Sudety 24
  • date_range 2022-02-03
  • whatshot 250

Kolejne miejscowości w gminie Świdnica  dołączyły do sołectw z programem aktywizacji społeczności lokalnych, mobilizujących je do pracy na rzecz rozwoju swoich wsi. 1 lutego Rada Gminy Świdnica przyjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej