close
Tanie Zaakwaterowanie
 • Aktualności
 • person Radio Sudety 24
 • date_range 2022-06-22
 • whatshot 258

21 czerwca Rada Gminy Dobromierz jednogłośnie podjęła decyzję o przyznaniu wójtowi Jerzemu Ulbinowi absolutorium za 2021 rok. Głosowanie poprzedziła debata nad raportem o stanie gminy i uchwała w sprawie wotum zaufania dla wójta. Zgodnie z

 • Aktualności
 • person Radio Sudety 24
 • date_range 2022-06-14
 • whatshot 145

14 czerwca podczas sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu rajcowie udzielili burmistrzowi Zbigniewowi Suchycie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok i wotum zaufania za realizację zadań określonych w "Raporcie o stanie gminy za 2021 rok".

 • Aktualności
 • person Radio Sudety 24
 • date_range 2022-06-14
 • whatshot 197

Plan działania na najbliższe miesiące był wiodącym tematem walnego zebrania członków LGD „Szlakiem Granitu”. Obrady odbyły się 9 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu.   Prezes stowarzyszenia, Krystian Ulbin

 • Aktualności
 • person Radio Sudety 24
 • date_range 2021-12-13
 • whatshot 568

Stanisław Kubiak został prezesem, a Marcin Zabijak komendantem sieci OSP działających w gminie Strzegom. Nowy zarząd został wybrany 8 grudnia br. podczas Zjazdu Oddziału Miejsko–Gminnego Związku OSP RP w Strzegomiu.   Spotkanie było m.in.

 • Goście Radia
 • Aktualności
 • person Radio Sudety 24
 • date_range 2021-09-09
 • whatshot 868

- Liczyłem na to, że jakaś refleksja radnych opozycji będzie po przegranym referendum, jednakże w dalszym ciągu nie widać możliwości współpracy – wskazał w Rozmowie Dnia burmistrz Świebodzic Paweł Ozga, komentując wynik głosowania o

 • Aktualności
 • person Radio Sudety 24
 • date_range 2021-06-27
 • whatshot 683

Jaworzyńscy radni większością głosów zdecydowali o udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu za 2020 r. dla burmistrza Grzegorza Grzegorzewicza . Za było 10 radnych, przeciwko 4. Decyzja poprzedzona była dyskusją nad raportem o stanie gminy

 • Aktualności
 • person Radio Sudety 24
 • date_range 2021-06-25
 • whatshot 433

24 czerwca na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni udzielili burmistrzowi Żarowa Leszkowi Michalakowi absolutorium za wykonanie budżetu za 2020 rok. Wcześniej zatwierdzili także sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Żarów.

 • Aktualności
 • person Radio Sudety 24
 • date_range 2021-06-21
 • whatshot 955

1180 głosów oddali mieszkańcy Świebodzic w referendum o odwołanie obecnego burmistrza Pawła Ozgi. Oznacza to, że do urn poszło 6,74 % uprawnionych. By referendum było jednak ważne, zagłosować musiałoby 6164 mieszkańców - więcej niż

 • Aktualności
 • person Radio Sudety 24
 • date_range 2021-06-19
 • whatshot 773

Prezydent Miasta Świdnicy, Beata Moskal- Słaniewska otrzymała absolutorium za wykonanie budżetu miasta za 2020 rok. Za absolutorium głosowało 14 radnych, przeciw było 7. Pod względem finansowym był to dobry rok dla miasta. Zrealizowane dochody

 • Aktualności
 • person Radio Sudety 24
 • date_range 2021-06-17
 • whatshot 653

Podczas czerwcowej sesji Rady, radni jednogłośnie udzielili wójtowi Dobromierza Jerzemu Ulbinowi wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok. Nie obyło się bez gratulacji i kwiatów. 16 czerwca podczas sesji Rady