close
Tanie Zaakwaterowanie
 • Wydarzenia
 • person Radio Sudety 24
 • date_range 2021-06-07
 • whatshot 89

7 czerwca podczas sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu rajcowie udzielili burmistrzowi Zbigniewowi Suchycie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok i wotum zaufania za realizację zadań określonych w "Raporcie o stanie gminy za 2020 rok".

 • Wydarzenia
 • person Radio Sudety 24
 • date_range 2020-07-02
 • whatshot 446

30 czerwca odbyła się XXII sesja Rady Gminy Dobromierz. Radni pozytywnie ocenili ubiegłoroczną pracę wójta Jerzego Ulbina, głosując jednogłośnie zarówno za udzieleniem wotum zaufania, jak i za absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy

 • Wydarzenia
 • person Radio Sudety 24
 • date_range 2020-06-17
 • whatshot 425

7 czerwca, podczas sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu, rajcowie udzielili Zbigniewowi Suchycie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok oraz podjęli uchwałę ws. udzielenia włodarzowi wotum zaufania za realizację zadań określonych