close
Tanie Zaakwaterowanie
userad10
Reklama
userad11
Reklama
userad19
Reklama

Burmistrz Strzegomia z wotum zaufaniu i abslutorium [FOTO]

  • Aktualności
  • Radio Sudety 24
  • date_range 2020-06-17
  • whatshot 914
Burmistrz Strzegomia z wotum zaufaniu i abslutorium [FOTO]

7 czerwca, podczas sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu, rajcowie udzielili Zbigniewowi Suchycie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok oraz podjęli uchwałę ws. udzielenia włodarzowi wotum zaufania za realizację zadań określonych w "Raporcie o stanie gminy za 2019 rok".

Początek obrad zdominowała debata radnych nad „Raportem o stanie gminy za 2019 rok”. Dokument obejmował podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miejskiej i budżetu obywatelskiego. Po zakończeniu dyskusji, radni podjęli uchwałę  ws. udzielenia Zbigniewowi Suchycie wotum zaufania, gdzie dwudziestu radnych głosowało "za", a jeden wstrzymał się od głosu.

Podobnie było w przypadku podjęcia uchwały ws. udzielenia burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok (20 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący”).

- Zawsze z wielką tremą i pokorą staję przed Radą Miejską, by zdać sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok ubiegły. Nawet, jak jest dobrze to zawsze myślę o tym, co można poprawić. W swoim sprawozdaniu pokazałem rzeczy dobre, ale i te które chcemy zrealizować jeszcze lepiej - powiedział podczas przerwy w sesji Zbigniew Suchyta, burmistrz Strzegomia.

Chodzi o wprowadzenie zmian w spółkach gminnych, sferze mieszkaniowej i planie zagospodarowania, które zostały ujęte w reporcie o stanie gminy.

Podczas sesji podjęto także uchwały m.in. w sprawach: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Strzegom na lata 2020 - 2024, udzielenia pomocy finansowej przez gminę Strzegom powiatowi świdnickiemu na realizację zadania związanego z budową chodnika przy drodze powiatowej na terenie gminy Strzegom, dotyczących uruchomienia publicznego transportu zbiorowego, w tym określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Strzegom.

Ze względu na trwający stan epidemii na terenie kraju oraz w związku z koniecznością zapewnienia wszelkich środków ostrożności i bezpiecznych odległości między uczestnikami, obrady sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu odbyły się bez udziału publiczności, a liczbę uczestników ograniczono do minimum.
 
Fot. UM w Strzegomiu


Tagi: