close
Tanie Zaakwaterowanie
userad10
Reklama

Katastrofa ekologiczna w Witoszówce!

  • Wydarzenia
  • Radio Sudety 24
  • date_range 2020-07-29
  • whatshot 267
Katastrofa ekologiczna w Witoszówce!

Fetor, odsłonięte dno, martwe ryby i małże - tak wygląda popularne i lubiane przez świdniczan miejsce wypoczynku, czyli zalew Witoszówka. Świdniccy samorządowcy mówią o katastrofie ekologicznej i próbują ratować zbiornik przed zagładą.

Problemy z poziomem wody w zalewie zaczęły się już w maju br. Wówczas włodarze Świdnicy zwrócili się z prośbą do zarządcy zbiornika, czyli Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" Zarządu Zlewni Bystrzycy i Kaczawy w Legnicy, aby rozważono możliwość przywrócenia poziomu normalnego piętrzenia wody w zalewie, w celu umożliwienia jego rekreacyjnego wykorzystywania. W odpowiedzi Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie" poinformowało, że obniżanie poziomu wody w zbiorniku jest niezbędne do wykonania prac na klapach jazu zbiornika. Okres prowadzenia działań miał nastąpić do końca lipca 2020 roku.

- Na dzień dzisiejszy, drogą nieoficjalną dowiedzieliśmy się, że sytuacja na Zalewie może potrwać około 1,5 roku! Dopiero teraz przygotowywana jest dokumentacja projektowa, następnie zostanie ogłoszony przetarg, wyłoniony wykonawca, który zrealizuje zadanie. Wczoraj nadzór budowlany dokonał inspekcji obiektu - czekamy na oficjalny protokół -  tłumaczą świdniccy urzędnicy.

O podjęcie natychmiastowych działań wniosła Beata Moskal-Słaniewska prezydent Świdnicy, która skierowała pismo do Dyrektora RZGW we Wrocławiu Mariusza Przybylskiego, a Jan Dzięcielski przewodniczący Rady Miejskiej wystosował pismo z szeregiem pytań do Zarządu Zlewni w Legnicy. Oboje wskazali, że doszło do katastrofy ekologicznej.

– Z przykrością informuję, że w wyniku braku zdecydowanych działań Państwa instytucji w Świdnicy doszło do ekologicznej katastrofy w zalewie Witoszówka. Mieszkańcy, w tym także ja, są bardzo zaniepokojeni tym stanem rzeczy. W związku z bezpośrednim zagrożeniem dla środowiska naturalnego i tysiącami martwych zwierząt, w tym objętych ochroną, proszę o niezwłoczne podjęcie kroków, mających na celu przywrócenie pierwotnego stanu Zalewu Witoszówka w Świdnicy. Szczeżuja Wielka to gatunek prawnie chroniony. Zwracają się do nas zbulwersowani mieszkańcy i organizacje ekologiczne, które gotowe są podjąć wszelkie przewidziane prawem działania, mające na celu ochronę tego gatunku. W zbiorniku od kilku dni utrzymywany jest dramatycznie niski poziom lustra wody, co ma negatywny wpływ nie tylko na żyjące w zalewie ryby, małże czy inne stworzenia, ale także na ogólny stan jego otoczenia – wskazuje w piśmie do dyrektora RZGW we Wrocławiu Beata Moskal-Słaniewska.

Wszystko wskazuje na to, że z powodu powstania biologicznego zagrożenia dla mieszkańców sprawa zostanie skierowana do prokuratury. Na śmierć w męczarniach zostały skazane ryby oraz Szczeżuja Wielka - gatunek chroniony prawem. Tysiące wysychających małż leży na brzegach zalewu.

Do sprawy powrócimy.

Fot. Świdnica Rynek z Tradycjami


Tagi: