close
Tanie Zaakwaterowanie
userad10
Reklama
userad11
Reklama
userad19
Reklama

Policjanci walczą ze współczesnym niewolnictwem

Policjanci walczą ze współczesnym niewolnictwem

Współczesne niewolnictwo to nic innego, jak handel ludźmi, które wciąż jest aktualnym problemem m.in. w Polsce. Z procederem walczy wiele instytucji, w tym policja, która przypomina, że 18 października obchodzony jest Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu.

- To bardzo ważne, żeby mówić o współczesnym niewolnictwie i przypominać obywatelom, że jest to problem występujący obok nas. Być może, dzięki takim działaniom uczulimy społeczeństwo na różnorodne formy procederu – tłumaczy podinsp. Piotr Galicki, komendant Komisariatu Policji w Strzegomiu.

Okazuje się, że na liście form współczesnego niewolnictwa widnieje: wykorzystywanie seksualne, zmuszanie do żebractwa, pracy przymusowej, a nawet handel organami.

Dokumentem określającym zadania z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi jest rządowy, Krajowy Plan Działań na lata 2020-2021, który ma na celu zintensyfikowanie m.in. działań prewencyjnych, a także wzmocnienie roli Wojewódzkich Zespołów do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

- Funkcjonariusze policji angażują się w temat na poziomie działań patrolowych, prowadząc kontrole osób zajmujących się żebractwem, ale także informując ich o możliwości pomocy. Ponadto strzegomscy policjanci ściśle współpracują ze specjalnie do tego powołaną komórką w KPP w Świdnicy oraz podmiotami pozapolicyjnymi - wskazuje komendant Piotr Galicki.

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych handel ludźmi jest trzecim, po broni i narkotykach, najbardziej dochodowym procederem na świecie i dotyczy każdego regionu świata. Co roku około 2 miliony ludzi pada ofiarą tego przestępstwa, z czego cześć to dzieci.

- Grupą szczególnie zagrożoną są osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, dotknięte problemami finansowymi i rodzinnymi oraz osoby poszukujące pracy za granicą, które nie znają języka, prawa i kultury kraju, do którego emigrują – dodaje komendant.
 
W Kodeksie Karnym przestępstwo handlu ludźmi jest zbrodnią, zagrożoną karą pozbawienia wolności od lat 3. Przygotowanie do tego przestępstwa także jest karalne od 3 miesięcy do lat 5.


Tagi: