Polityka Prywatności - Radio Sudety 24

101.7 FM | Strzegom | pow. Świdnica
Słuchaj:
Przejdź do treści
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Polityka Prywatności

1. Polityka Prywatności zawiera zasady gromadzenia, przetwarzania i  wykorzystywania danych osobowych przez Info Expert Adrian Pietraszek z  siedzibą w Strzegomiu, ul. Kalcytowa 32, 58-150 Strzegom zwanym dalej  Radio Sudety 24.

2. Administratorem danych osobowych jest Adrian Pietraszek prowadzący  działalność gospodarczą pod nazwą Info Expert Adrian Pietraszek z  siedzibą w Strzegomiu, ul. Kalcytowa 32, 58-150 Strzegom, NIP 884 235 56  24 zwanym dalej Administratorem.

3. Użytkownikiem jest każda osoba przebywająca na stronie  www.radiosudety24.pl,  zamierzająca korzystać lub korzystająca z usług  Radia Sudety 24.

4. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu przepisów RODO, tj. m.in.  informacje, które umożliwiają bezpośrednie lub pośrednie  zidentyfikowanie osoby fizycznej.

5. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

6. Strona – strona internetowa znajdująca się pod adresem:  www.radiosudety24.pl wraz z podstronami w domenie www.radiosudety24.pl

7. Kontakt z Administratorem w tym pytania i skargi związane z niniejszą Polityką Prywatności należy kierować:

a) W formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@infoexpert.pl
b) W formie pisemnej na adres korespondencyjny: Info Expert Adrian Pietraszek, ul. Kalcytowa 32, 58-150 Strzegom

8. Administrator informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych  Osobowych (ABI) i wykonuje samodzielnie obowiązki administratora danych  osobowych.

9. Administrator przetwarza dane przekazane mu przez Użytkowników korzystających ze Strony.

10. Użytkownik podaje dane osobowe w sposób dobrowolny za pomocą  formularzy znajdujących się na Stronie, na podstawie oświadczenia  złożonego przez zaznaczenie tzw. checkboxa przy formularzach.

11. Użytkownik podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach:

a) Marketingowych produktów i usług świadczonych przez Administratora, w  tym przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji  elektronicznej.
b) Zawarcia lub wykonania umowy, której Użytkownik jest stroną. Ponad to  umowa może być zawierana na podstawie regulaminu umieszczonego na  Stronie i wówczas Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych  osobowych Użytkownika w celu realizacji łączącej strony umowy.
c) Niezbędnych, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów  realizowanych przez Administratora z uwagi na usprawiedliwione potrzeby,  np. zapewnienie bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów  statystycznych, ulepszenie usług.

12. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże jest to  konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich  podaniem.

13. Administrator w celach marketingowych produktów i usług przetwarza  dane niezbędne do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem, jak:

a) Imię
b) Numer telefonu
c) Adres poczty elektronicznej

14. Administrator w celach zawarcia lub wykonania umowy i świadczenia  usług na podstawie zawartej umowy, której Użytkownik jest stroną  przetwarza takie dane, jak:

a) Nazwa firmy
b) Imię i nazwisko
c) Adres zamieszkania lub siedziby firmy
d) Numer NIP
e) Numer telefonu
f) Adres poczty elektronicznej

15. Użytkownikowi przysługuje prawo:

a) Dostępu do danych
b) Poprawienia danych
c) Ograniczenia przetwarzania danych
d) Zaprzestania przetwarzania danych
e) Usunięcia danych
f) Przenoszenia danych
g) Wniesienia skargi do upoważnionego organu nadzorczego – GIODO

16. Dane Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością,  zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora.

17. Podczas komunikacji Użytkownika przez Stronę, gdy zbierane są dane,  połączenie jest szyfrowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który  wzmacnia ochronę transmisji danych w sieci internetowej.

18. Wszystkie dane osobowe Użytkowników są przetwarzane i przechowywane  przez czas niezbędny do wykonania umowy lub przez czas wynikający z  przepisów prawa:

a) Dane osobowe do kontaktu z użytkownikiem  – przez czas niezbędny do  marketingu produktów i usług świadczonych przez Administratora lub tak  długo, aż zgoda przez Użytkownika nie zostanie odwołana
b) Dane osobowe niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy i świadczenia  usług na podstawie zawartej umowy – przez czas niezbędny do wykonania  umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia  roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone  wobec Administratora.

19. Administrator nie udostępnia pozyskanych danych osobowych osobom  trzecim, ani nie udostępnia danych osobowych poza granice Polski.

20. Dostęp do danych mają następujące podmioty przetwarzające dane osobowe,  które działają na podstawie tzw. umowy powierzenia z Administratorem  danych i gwarantują ich odpowiednią ochronę:

a) Podmiot świadczący usługi księgowe i kadrowo-płacowe na rzecz Administratora
b) Podmiot świadczący usługę poczty elektronicznej na rzecz Administratora
c) Uprawnione organy władzy publicznej

21. Podczas wizyty Użytkownika na Stronie, automatycznie zbierane są dane  dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ  systemu operacyjnego, itp. Dane są zbierane za pośrednictwem  oprogramowania analitycznego Google Analytics.

22. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron  internetowych, które otwierają się w nowym oknie przeglądarki, a  Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony.  Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Prywatności i  Regulaminem tych stron.

23. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce  Prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej  Polityki Prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii  internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój  Stron.

Polityka Cookies

1. Cookies to pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach Użytkowników, przeznaczone do przeglądania stron internetowych.

2. Cookies używane są w celu personalizacji korzystania z przeglądarki,  jak również pozwalają określać sposób korzystania Użytkowników ze stron  internetowych.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) Dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika  oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności  pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio  wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych  potrzeb
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób  Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i  zawartości

4. W ramach Strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies:

a) Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w  urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony  internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
b) Cookies „stałe” są przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika  przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich  usunięcia przez Użytkownika

5. W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych  w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies  wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony
b) Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane  do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony
c) „Wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony
d) „Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych  przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w  zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,  rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
e) „Reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom  treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron  internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza  przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.  Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany  ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione  w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików  cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich  każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony. Szczegółowe  informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w  ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą  wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych  Strony.

8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem  www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki  internetowej.

9. Powyższe fragmenty Polityki Cookies chronione są prawami autorskimi,  które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony  www.wszystkoociasteczkach.pl.

Adres:
Aleja Wojska Polskiego 75
58-150 Strzegom
Studio:
+48 570 200 753
news@radiosudety24.pl
Reklama:
+48 603 823 481
reklama@radiosudety24.pl
101.7 FM
Właściciel:
Info Expert
+48 792 49 09 39
Informacje Lokalne:
+48 575 650 015
info@naszstrzegom.pl
Copyright © INFO EXPERT Adrian Pietraszek 2019 All right reserved
Wróć do spisu treści