close
Tanie Zaakwaterowanie
userad10
Reklama

Prezydent Świdnicy z absolutorium

  • Wydarzenia
  • Radio Sudety 24
  • date_range 2020-06-18
  • whatshot 369
Prezydent  Świdnicy z absolutorium

 
Prezydent Miasta Świdnicy, Beata Moskal- Słaniewska otrzymała absolutorium za wykonanie budżetu miasta za 2019 rok. Za absolutorium głosowało 12 radnych, przeciw było 9, natomiast od głosu wstrzymała się 1osoba. To szóste absolutorium obecnie urzędującej prezydent.

Regionalna Izba Obrachunkowa i  Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej były zgodne i wyraziły pozytywną opinię na temat wykonania budżetu za zeszły rok. Przy formułowaniu opinii o wykonaniu budżetu za 2019 rok Skład Orzekający RIO kierował się podstawowym kryterium, jakim jest przestrzeganie prawa przy wykonywaniu budżetu.


Pod względem finansowym był to dobry rok dla miasta. Zrealizowane dochody gminy miasto Świdnica w 2019 roku to 277 536 391,78 złotych, co stanowi 100,6% założeń. Wydatki to kwota 270 441 504,34 złotych (96,3%). Nadwyżka budżetu miasta na koniec 2019 roku wyniosła 7 094 887,44 zł wobec planowanego deficytu na poziomie – 5 123 837,00 zł.

- Dziękuję wszystkim za dobrą współpracę, która daje widoczne efekty w funkcjonowaniu         i wizerunku naszego miasta. To dzięki pracy urzędników oraz pracowników  wszystkich jednostek podległych, udało nam się zrealizować tak wiele potrzebnych inwestycji -  mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

Budżet Świdnicy był konstruowany w oparciu o zrównoważony rozwój miasta. Ponadto nie zakładał on deficytu, zachowując jednocześnie bardzo duże środki na inwestycje, na które miasto zaplanowało kwotę 36 249 989 zł.  Taki kształt budżetu gwarantował stabilność finansową miasta i jednocześnie pozwalał na realizację kolejnych dużych i mniejszych inwestycji, na które czekali mieszkańcy Świdnicy. Z zewnętrznych środków na ich realizację do budżetu miasta wpłynęło w ubiegłym roku prawie 12 milionów złotych.

Fot. UM w Świdnicy


Tagi: