close
Tanie Zaakwaterowanie
userad10
Reklama

Rusko w gminie Strzegom będzie skanalizowane

  • Wydarzenia
  • Radio Sudety 24
  • date_range 2020-07-13
  • whatshot 327
Rusko w gminie Strzegom będzie skanalizowane

42 inwestycje służące do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków powstaną na Dolnym Śląsku dzięki unijnej dotacji. Na liście jest także gmina Strzegom.

30 czerwca br. została podpisana umowa pomiędzy samorządem Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu a Spółką Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu na operację typu „Gospodarka wodno – ściekowa”, w ramach której zostanie zrealizowana budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rusko.

- W wyniku realizacji tej inwestycji zostanie osiągnięty cel, tj. poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej we wsi Rusko (obszar wiejski) poprzez budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej, zapewniającej dostęp do podstawowych usług dla ludności i gospodarki w zakresie odprowadzania ścieków. Zadanie obejmuje swoim zakresem budowę ok. 2,45 km kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Rusko, w tym: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN160 i DN200 – 2,04 km, sieć kanalizacji tłocznej DN110 – 0, 41 km, 3 przepompownie ścieków, w tym: 1 sieciowa i 2 przydomowe – wyjaśnia Dorota Borkowska, prezes spółki Wodociągi i Kanalizacja.
 
Całość inwestycji wyniesie 3 788 744,89 zł z dofinansowaniem w wysokości 1 959 982 zł pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2012 – 2020.
 
- Do instalacji kanalizacyjnej jest obecnie podłączonych kilka domów, a nieczystości są transportowane do lokalnej oczyszczalni w Rusku. Dzięki inwestycji zostanie skanalizowana cała wieś, a nieczystości będą przepompowywane do oczyszczali w Strzegomiu - tłumaczy Mieczysław Łopatka, sołtys wsi Rusko.

Obecnej prowadzone jest postępowanie (w trybie zaproszenia do złożenia ofert) mające na celu wyłonienie wykonawcy. Realizacja inwestycji planowana jest od dnia podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą do dnia 15 czerwca 2021.

Fot. UM w Strzegomiu


Tagi: